KI’s Pedagogical Project Funding

The Committee for Higher Education annually announces funding for pedagogically oriented development projects.

Announcement 2025

  • The application period for KI's educational project funding in 2025 is now open, and applications must be submitted by 4:00 PM on March 14, 2024.
  • A decision on the allocation of funding will be made by the Committee for Higher Education in September/October 2024.
  • Granted funding will be available in January 2025.

More information and application

Granted applications 2024

Title: Learning with patients – patient involvement in campus based undergraduate education. .
Contact: Terese Stenfors

Title: Agenda 2030 och Hållbar hälsa i hälso- sjukvårdsutbildning - möjligheter och hinder ur ett pedagogiskt perspektiv.
Contact: Tobias Alfvén

Title: A 10-year evaluation of the impact of medical students’ degree project course.
Contact: Riitta Möller

Granted applications 2023

Title: Praktisk Utbildning med Multimedia Användning (PUMA) – för färdighetsträning och god tillförlitlighet inom logopedi. 
Contact: Sofia Strömbergsson

Title: Perceptions of teaching and learning during implementation of team-based learning in the medical programme curriculum.
Contact: Anna Kiessling

Title: Är klinisk livehandledning hjälpsam och effektivt för att utveckla terapeutisk kompetens vid psykoterapiutbildning?
Contact: Sven Alfonsson

Title: 360-film - ett interaktivt digitalt verktyg för att träna kliniska scenarier i autentisk miljö
Contact: Anna Svenningsson

Title: Utveckling och implementering av instrument för bedömning av professionalism inom logopedi.
Contact: Joakim Körner Gustafsson

Granted applications 2022

Title: A learner-centred approach for incorporating virtual reality tools in the undergraduate curricula for dental and oral health students in Sweden, Belgium and New Zealand
Contact: Nagihan Bostanci

Title: Digital färdighetsträning för att öka läkarstudenters kliniska och professionella kompetens att genomföra suicidriskbedömning av barn och ungdomar.
Contact: Eva Serlachius

Title: Fit for purpose- implementing safe and respectful maternity care in midwifery education and practice.
Contact: Emilija Wilson

Title: Virtuella patienter i socialrobotisk plattform: hur tillvarata artificiell intelligens för att stärka interprofessionellt lärande inom vårdutbildningar
Contact: Ioannis Parodis

Contact

Profile image

Philip Malmgren

Administrative Officer
PM
Content reviewer:
Hien Ekeroth
16-01-2024