Organisation:

Postal address: UF Universitetsförvaltningen, UF KA Kommunikationssamordning och varumärke, 171 77 Stockholm

Groups

Communication Consultants Team

Employees

Sabina Bossi coordinator
Charlotte Brandt communications officer
Anna Broberg coordinator
Sabina Giulini communications officer
Louise Grännsjö communications officer
Izabela Lewalski communications officer
Sara Lidman communications officer
Sofia Lindberg communications officer
Viktoria Olausson communications officer
Matilda Pearson communications officer
Maja Rudolphson communications officer
Maria Sachs communications officer
Ann-Sofie Sten communications officer
Daniel Ståhl communications officer