Organisation:

Postal address: UF Universitetsförvaltningen, UF STL Organisation och ledning, 171 77 Stockholm

Groups

Employees

Sara Aldén, Tjänstledig administrative officer
Karin Björklund-Jonsson administrator
Ylva Blomberg head of unit
Peter Brandberg operations controller
Birgit Ekroth Secretary to the Management
Björn Forslöw operations controller
Catrin Främberg Secretary to the Management
Maria Lancella administrator
Cecilia Leideman Bäck coordinator
Maria Lönn head of unit
Radmila Micic coordinator
Maria Schönnings specialist
Sara Sigsjö coordinator
Bettina Wemanis Secretary to the Management