Organisation:

Postal address: UL Universitetsledningen, UL Stödv INDI Internrevisonen, 171 77 Stockholm

Employees

Gabriella Grgic head internal auditor
Anna Grilfve internal auditor
Magnus Nehard internal auditor