Organisation:

Postal address: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Albert Allander, 171 77 Stockholm

Employees

Tobias Allander adjunct senior lecturer
Amanj Bajalan PhD student
Mirko Conti Affiliated to research