Organisation:

Postal address: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 Administration Ekonomi, 171 77 Stockholm

Employees

Sara Angshed financial officer
Kristina Gullsby financial officer
Kerstin Karlsson head of finances