Organisation:

Postal address: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Karlsson-Hedestam Murrell, 171 77 Stockholm

Employees

Benjamin Murrell assistant professor
Daniel Sheward research assistant