Organisation:

Postal address: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Kemi II Rådmark, 171 77 Stockholm