Organisation:

Postal address: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Signalvägar för proteinnedbrytning, 171 77 Stockholm

Employees

Merve Kacal PhD student
Helin Norberg researcher
Yong Shi Postdoctoral studies
Xun Zhou Postdoctoral studies