Organisation:

Postal address: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Ledningskansliet Grafström, 171 77 Stockholm

Employees

Roland Grafström professor
Pekka Kohonen Research Specialist