Organisation: C6 Institute of Environmental Medicine

Postal address: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Biostatistik, 171 77 Stockholm

Groups

Employees

Johanna Aspsäter coordinator
Matteo Bottai professor
Karl Oskar Ekvall assistant professor
Julia Eriksson statistician
David Grannas statistician
Ida Hed Myrberg statistician
Henrike Häbel statistician
Maria Ioanna Kotopouli statistician
Letizia Orsini statistician
Anna Warnqvist statistician
Linnea Widman statistician
Jacinth Yan statistician