Skip to main content

Advertisement for research persons | Annons försökspersoner

The advertisement should be written in both Swedish and English. | Annonsen bör skrivas på både svenska och engelska.

De uppgifter som kommer att synas i annonsen | Contact details that will be shown in the add
Your email address at KI | Din e-postadress på KI.
Om du behöver bifoga en fil annat än en bild så kan du skicka det till den redaktör som kommer att lägga upp din annons./ If you need to add a file other than an image you may send it to the editor who will publish you ad.
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
400 MB limit.
Allowed types: gif jpg png svg.
The study has all the permits required | Studien har alla tillstånd som krävs
KW
KI Webbadmin
2019-05-26