Skip to main content

Organisation: University Library

Postal address: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB Avdelningen Infrastruktur för vetenskaplig information, 171 77 Stockholm

Groups

Employees

Maria Ahlbäck librarian
Sofie Albinsson head of unit
Per-Olov Andersson systems engineer
Maria Bjurström librarian
Darlene Duterrier librarian
Helena Eckerbom librarian
Fredrika Frida Fick head of unit
Ylva Gavel system developer
Carl Gornitzki librarian
David Hansson system developer
Glenn Haya system developer
David Herron academic coordinator
Mia Hägerbro librarian
Karin Hägerbro system developer
Frida Jakobsson librarian
Marie Javelind librarian
Mikael Jergefelt system developer
Robert Juhasz statistician
Caroline Karregård librarian
Gun Brit Knutssön librarian
Susanne Lach librarian
Karin Lindgren librarian
Caroline Myrberg librarian
Lars Nordesjö librarian
Karin Perols librarian
Fredrik Bengt Persson head of unit
Priyanga Rajasekaran system developer
Catharina Rehn librarian
Mats Ronquist system developer
Sofia Samuelsson system developer
Henrik Schmidt librarian
Helena Skyllberg librarian
Erik Svallingson system developer
Matilda Svensson librarian
Johanna Säll librarian
Anders Thörnström system developer
Lina Waltin librarian
Karin Widin librarian
Henrik Åkerfelt librarian