Organisation:

Postal address: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB IVI Enheten Informationsförsörjning och publiceringsstöd, 171 77 Stockholm

Employees

Fredrika Frida Fick head of unit
David Hahne librarian
Mia Hägerbro librarian
Frida Jakobsson librarian
Karolina Karjalainen librarian
Caroline Karregård librarian
Karin Lindgren librarian
Lars Nordesjö librarian
Helena Skyllberg librarian
Johanna Säll librarian
Lina Waltin librarian
Erika Wiberg librarian
Erik Åkesson Kågedal librarian