Organisation:

Postal address: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Kärre, 171 77 Stockholm

Employees

Della Mary Braddish research assistant
Klas Kärre Professor Emeritus/Emerita
Björn Önfelt Affiliated to research