Organisation:

Postal address: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Kemi I Höög, 171 77 Stockholm