Organisation:

Postal address: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär neurobiologi Biomedicum Virus Lab, 171 77 Stockholm