Organisation:

Postal address: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär neurobiologi Virus Teck, 171 77 Stockholm