Organisation:

Postal address: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neonatologi, Obstetrik och Gynekologi Lindén Hirschberg, 171 77 Stockholm

Employees

Emma Eklund research coordinator
Jona Elings Knutsson PhD Student
Hedvig Engberg Affiliated to research
Kerstin Hagenfeldt Professor Emeritus/Emerita
Anton Hellberg PhD Student
Angelica Linden Hirschberg professor/specialist physician
Ivika Palu PhD Student
Ljiljana Kocoska-Maras Affiliated to research
Eva Lundström Affiliated to teaching/tutoring
Sabine Naessén Affiliated to teaching/tutoring
Ameli Norling Affiliated to research
Gunnar Norstedt Affiliated to research
Birgitta Norstedt Wikner Affiliated to research
Mariana Paulson Affiliated to research
Daniel Salamon Affiliated to research
Magnus Sederholm Affiliated to research
Gunnar Söderqvist Affiliated to research
Dorina Ujvari assistant professor
Elisabeth Wikström Affiliated to research
Bo Von Schoultz Professor Emeritus/Emerita
Emma Öberg PhD Student