Organisation:

Postal address: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Registergruppen, 171 77 Stockholm

Employees

Nima Behnam Makoi system developer
Karin Lycke research coordinator
Shahid Tarar system developer
Lili Zheng system developer