Standalone websites in WordPress

Karolinska Institutet has an installation of the Wordpress for blogs or independent sites. In the normal case, ki.se should be used to describe KI activities. But a standalone site can be used for projects where KI is one of several senders. Typical examples are centres or networks where KI is the main but not the sole sender.

Apply for a wordpress site

Här väljer du vilken typ av sajt det gäller. Blogg = blog.ki.se/xxx Site = xxx.ki.se
Här kan du önska ett namn på din sajt. Inga å,ä eller ö och inga versaler. Ej heller några mellanslag eller specialtecken annat än _. Önskar du en sajt med namn MittProjekt kommer du få adressen: http://mittprojekt.ki.se
Beskriv vad sajten ska användas till
Vem vänder du dig till med sajten
Om du ansöker om en fristående sajt, ange här vilka andra samarbetspartners som finns.
 
Den eller de personer som kommer att arbeta med sajten.
KW
KI webbförvaltning
2020-10-21