Swedish and Nordic External Funding Sources Listed by Type

 

Project Grants, Infrastructures and Fellowships

AFA Försäkring (AFA Insurance)

Agneta Prytz-Folkes och Gösta Folkes stiftelse

Alfred Österlunds stiftelse

Anna-Lisa och Bror Björnssons stiftelse

Aroseniusfonden

Astma och Allergi Förbundet

Barncancerfonden (The Swedish Childhood Cancer Foundation)

Barndiabetesfonden

Bengt Ihre Research Fellowship

Berth von Kantzow Stiftelse

Brottsoffermyndigheten

Bröstcancerförbundet

Cancerfonden (The Swedish Cancer Society)

Cancer- och Allergifonden

Center for Innovative Medicine (CIMED)

Danish Diabetes Academy

Demensfondens forskningsstipendier

Diabetesfonden

Diabetes Wellness Sverige

Dr Margaretha Nilssons stiftelse

Ekhagastiftelsen

Erik Philip-Sörensens stiftelse

Eva och Oscar Ahréns stiftelse

Familjen Einhorns Stiftelse

Familjen Erling-Perssons Stiftelse (The Erling-Persson Family Foundation)

Familjen Kamprads Stiftelse (The Kamprad Family Foundation)

FOLKSAM Forskningsstiftelsen

FORMAS (The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning)

FORTE (The Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Forska Utan Djurförsök (The Swedish Fund for Research Without Animal Experiments)

Forskningsstiftelsen - Folksam

Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

Försäkringskassan

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Henning och Ida Perssons forskningsstiftelse

Henry og Astrid Møllers Fond

Hjärnfonden

Hjärt-Lungfonden (The Swedish Heart-Lung Foundation)

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund (The Swedish Heart and Lung Association)

H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård

Hudfonden

Hörselforskningsfonden

ILCO-fonden

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa

Jane och Dan Olssons stiftelse

Jane och Aatos Erkkos stiftelse

Jerringfonden

Knut and Alice Wallenberg Foundation, KAW

Konsul Th C Berghs stiftelse

Kostfonden

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade

Kungliga Vetenskapsakademien (The Royal Swedish Academy of Science)

Laerdal Foundation

LEO fondet (LEO foundation)

Lilla barnets fond

Lindhés Advokatbyrå Stiftelseförvaltning

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse

Lisa och Johan Grönbergs Stiftelse

Magnus Bergvalls stiftelse

Marcus and Amalia Wallenberg Foundation, MAW

Marianne and Marcus Wallenberg Foundation, MMW

Martin Rinds Stiftelse

Mats Klebergs Stiftelse

MISTRA (The Swedish foundation for strategic environmental research)

Mjölkdroppen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Swedish Civil Contingencies Agency)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Swedish Agency for Youth and Civil Society)

Naturvårdsverket

Neuroförbundet

Njurförbundet

NordForsk

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Novo Nordisk Foundation

OE och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

Olle Engqvist stiftelse

Ollie och Elof Ericsson Stiftelser

Parkinsonfonden

Percy Falks Stiftelse

Psoriasisfonden

Radiumhemmets forskningsfonder (The Cancer Research Foundations of Radiumhemmet)

Reumatikerförbundet

Riksbankens Jubileumsfond

Riksförbundet Cystisk Fibros

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU

Scandinavian Society of Clinical Physiology and Nuclear Medicine

Skandinaviska forskningsstiftelsen för Åderbråck och Vensjukdomar

Statens institutionsstyrelse, SiS (National Board of Institutional Care)

Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond för medicinsk forskning

Stiftelsen Barn och Miljö

Stiftelsen Bengt Lundqvist Minne

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor

Stiftelsen för Njursjuka

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond

Stiftelsen Promobilia

Stiftelsen Samariten

Stiftelsen Solstickan

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Stiftelsen syskonen Svenssons stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsen Tysta Skolan

Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

STROKEförbundet

Svenska Celiakiförbundets forskningsfond

Svenska Föreningen för Allergologi (Swedish Association for Allergology)

Svenska försäkringsföreningen

Svenska Institutet, SI (The Swedish Institute)

Svenska Läkaresällskapet (The Swedish Society of Medicine)

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (Swedish Society for Dermatology and Venereology)

Svensk Gastroenterologisk Förening

Svensk sjuksköterskeförening

Sveriges Dövas Riksförbunds Testaments- och Donationsstiftelse

Sveriges Läkarförbunds Forskningsfond

Sveriges ögonläkarförening (Swedish opthalmological society)

Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education, STINT

SWELife

Tore Nilssons Stiftelse

Ulf Lundahls Minnesfond

Vetenskapsrådet, VR (The Swedish Research council)

VINNOVA (Sweden’s innovation agency)

Wera Ekströms stiftelse för pediatrisk forskning

ÅForsk Foundation

Åhlén-stiftelsen

Opportunities for PhD Students

Barncancerfonden (The Swedish Childhood Cancer Foundation)

Fonden för Psykisk Hälsa

Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund (The Royal Physiographic Society)

Kungliga Vetenskapsakademien (The Royal Swedish Academy of Science)

Lindhés Advokatbyrå Stiftelseförvaltning

Martin Rinds Stiftelse

Mary Béves Stiftelse för Barncancerforskning

Reumatikerförbundet

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi

Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF (The Swedish Foundation for Strategic Research)

Stiftelsen Promobilia

Svenska Diabetesstiftelsen

Svensk Gastroenterologisk Förening

Svensk sjuksköterskeförening

Sweden-Japan Foundations

Post-doc and Junior Research Grants

AFA Försäkring (AFA Insurance)

Apotekarsocieteten

Barncancerfonden (The Swedish Childhood Cancer Foundation)

Cancerfonden (The Swedish Cancer Society)

Center for Innovative Medicine (CIMED)

Dr Per Håkanssons stiftelse

E och K.G. Lennanders stipendiestiftelse

Erik K. Fernströms stiftelse

Fonden för Psykisk Hälsa

FORMAS (The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning)

FORTE (The Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

Hedlunds Stiftelse

Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse

Hjärnfonden

Hjärt-Lungfonden (The Swedish Heart-Lung Foundation)

Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa

Jeanssons Stiftelser

Knut and Alice Wallenberg Foundation

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund (The Royal Physiographic Society)

Kungliga Vetenskapsakademien (The Royal Swedish Academy of Science)

Lindhés Advokatbyrå Stiftelseförvaltning

L’Oréal-UNESCO For Women in Science

Lundbeck Foundation

Mary Béves Stiftelse för Barncancerforskning

Nordic Gerontological Federation, NGF

Ollie och Elof Ericsson Stiftelser

Ragnar Söderbergs stiftelse

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning

Science & SciLifeLab

Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Stiftelsen Läkare Mot Aids Forskningsfond

Stiftelsen Promobilia

Stiftelsen Solstickan

Svenska endokrinologföreningen

Svenska Läkaresällskapet (The Swedish Society of Medicine)

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF (The Swedish Society for Medical Research)

Svensk Gastroenterologisk Förening

Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education, STINT

Ulla-Carin Lindquist stiftelse

Vetenskapsrådet, VR (The Swedish Research council)

VINNOVA (Sweden’s innovation agency)

Wenner-Gren Stiftelserna

Åke Wibergs stiftelse

Travel Grants

Apotekarsocieteten

Barncancerfonden (The Swedish Childhood Cancer Foundation)

Bröstcancerförbundet

Cancerfonden (The Swedish Cancer Society)

Eva och Oscar Ahréns stiftelse

Gålöstiftelsen

Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse

Hjärt-Lungfonden

Hudfonden

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund (The Royal Physiographic Society)

Mjölkdropppen

Njurförbundet

Parkinsonfonden

Radiumhemmets forskningsfonder (The Cancer Research Foundations of Radiumhemmet)

Stiftelsen syskonen Svenssons stiftelse för medicinsk forskning

Svenska Institutet, SI (The Swedish Institute)

Svenska Läkaresällskapet (The Swedish Society of Medicine)

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF (The Swedish Society for Medical Research)

Svensk Gastroenterologisk Förening

Wenner-Gren Stiftelserna

ÅForsk Foundation

Prizes

Anders Jahre's Awards for Medical Research

Erik K. Fernströms stiftelse

Göran Gustafssons Stiftelse

Nordic Gerontological Federation

Reumatikerförbundet

Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning

Science & SciLifeLab

Ulla-Carin Lindquist stiftelse

Funding for Conferences, Workshops and Courses

Barncancerfonden (The Swedish Childhood Cancer Foundation)

Cancerfonden (The Swedish Cancer Society)

Marcus Wallenberg stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete

Vetenskapsrådet, VR (The Swedish Research council)

04-06-2024